Địa chỉ mua hàng

* Trụ sở chính:

- Số  267 Điện Biên Phủ - P. Bình Hàn - TP. Hải Dương - Hải Dương

- Điện thoại: 0220 3858158 

- Fax: 0220 3848915

* Cơ sở 2:

- Thị trấn Thanh Hà - Thanh Hà - Hải Dương

- Điện thoại: 0989538898

Thiết kế © 2018 Bản quyền công ty cổ phần Công nghệ Thiên Lộc
Gọi mua hàng
Facebook Chat